CanterburyEng-lân ê kàu-tn̂g siâⁿ, sī UNESCO Sè-kài Ûi-sán, i sī hêng-chèng-khu Cantebury Chhī (City of Canterbury) ê 1 pō͘-hūn, sio̍k Kent kūn koán lāi.