Cape Town Chhī To͘-hōe Chū-tī-thé

Cape Town Chhī To͘-hōe Chū-tī-thé (Lâm-hui-gí: Stad Kaapstad Metropolitaanse Munisipaliteit) sī Lâm-hui Sai Cape Séng ê chi̍t ê to͘-hōe chū-tī-thé.

Cape Town Chhī To͘-hōe Chū-tī-thé
Stad Kaapstad Metropolitaanse Munisipaliteit

Chū-tī-thé ê hêng-chèng hoān-ûi ê uī-tì
Chū-tī-thé ê hêng-chèng hoān-ûi ê uī-tì
Chū-tī-thé ê hêng-chèng hoān-ûi
Kok-ka  Lâm-hui-kok
Séng Sai Cape
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 2.454 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 3,740,026 lâng

Pang-bô͘:Lâm-hui-kok ê chū-tī-thé