Carl C. Jeremiassen

Carl C. Jeremiassen (1847 nî  – 1901 nî ), Hàn-gí miâ-jī kiò choè Iá Ki-siān (冶基善), sī Tan-kok ê 1 ê chûn-tiúⁿ kap thoân-kàu-sū. I goân-lâi sī Chheng-kok Kńg-tang gê-mn̂g chhiàⁿ ê chi̍p-su-chûn chûn-tiúⁿ, tī 1881 nî sî-chit, lâi khì Hái-lâm choè thoân-kàu-sū. 1890 nî-tāi, i kap Frank Patrick Gilman chò-hoé hoat-bêng Hái-lâm Pe̍h-oē-jī.