Chân-sū-ha̍k (eng. stratigraphy; ji̍t. 層序学) sī tē-chit-ha̍k ê chi̍t-ê hun-ki, choan-bûn tī tē-chân kiam chiâⁿ-chân hiān-siōng ê gián-kiù.