Chèng-tī

(Tùi Chèng-tī-ha̍k choán--lâi)

Chèng-tī, ia̍h sī kóng chèng-sū, sī thoân-thé chò koat-tēng ê koè-têng, it-poaⁿ sī ēng lâi kóng chèng-hú ê ūn-chok.

Siong-koan ê bûn-chiongSiu-kái