Chòng-ûi-chng

Chòng-ûi-chng (壯圍庄) sī tī 1920 nî kàu 1945 nî tiong-kan chûn-chāi ê Tâi-oân Ji̍t-pún sî-tāi hêng-chèng-khu, lē-sio̍k tī Tâi-pak-chiu Gî-lân-kūn; sī kin-á-ji̍t ê Gî-lân-koān Chòng-ûi-hiong kap pō͘-hūn ê Gî-lân-chhī.