Chó-lūi (藻類; La-teng miâ: Algae) sī kúi khoán seng-bu̍t ê chi̍p-ha̍p, thoân-thóng-siōng chó-lūi sǹg sī si̍t-bu̍t; chóng nā chiàu kin-sè ê hun-lūi hē-thóng, "chó-lūi" m̄-sī goân-chéng ê hun-lūi tan-goân, sī pun-soàⁿ tī chin-he̍k seng-bu̍t lāi-bīn chi̍t kóa lūi-pia̍t.

Siong-koan Siu-kái