NSW seabed 1.JPG

Chó-lūi (藻類; La-teng miâ: Algae) sī kúi khoán seng-bu̍t ê chi̍p-ha̍p, thoân-thóng-siōng chó-lūi sǹg sī si̍t-bu̍t; m̄-koh tī hiān-sî ê hun-lūi thé-hē hā, "chó-lūi" pēng m̄-sī goân-chéng ê hun-lūi tan-goân, sī hun-soàⁿ tī chin-he̍k seng-bu̍t ê ē-té.

Siong-koanSiu-kái