Chô Mô͘ (曹髦; 241 nî  – 260 nî 6 goe̍h 2 ji̍t) sī Tiong-kok Sam-kok sî-tāi Gūi-kok ê tē 4 tāi hông-tè.

Chô Mô͘
曹髦
Chô Gūi ê hông-tè
Chô Gūi ê hông-tè
Chāi-ūi 254 nî – 260 nî
Chêng-jīm Chô Hong
Kè-jīm Gūi Goân-tè
Choân-miâ
Chô Mô͘ (曹髦)
Chhut-sì 241 nî
Kòe-sin 260 nî 6 goe̍h 2 ji̍t (19 hòe)