Chúi-sò͘ kiat-ha̍p

Chúi-sò͘ kiat-ha̍p (水素結合; hydrogen bond) sī chi̍t chióng hun-chú kan ê chok-iōng-le̍k; hoat-seng tī í-keng hām kî-thaⁿ goân-chú kiōng-iú kiat-ha̍p ê chúi-sò͘ goân-chú kap lēng-goā chi̍t ê goân-chú chi-kan; thong-siông ē hoat-seng chúi-sò͘ kiat-ha̍p ê chúi-sò͘ goân-chú ê nn̄g pêng lóng sī tiān-khì im-sèng-tō͘ khah-kiông ê goân-chú. Chúi-sò͘ kiat-ha̍p ē-tàng tī hun-chú hām hun-chú chi-kan, mā ē-tàng tī hun-chú chū-sin lāi-pō͘.[1]

Chúi-sò͘ kiat-ha̍p

Chham-khó siu-kái

  1. International Union of Pure and Applied Chemistry. "hydrogen bond". Compendium of Chemical Terminology Internet edition.