Chû-iû bō͘-e̍k hia̍p-tēng

Chû-iû bō͘-e̍k hia̍p-tēng (自由貿易協定) sī kok-ka chi-kan tī kok-chè hoat ē-té só͘ chhiam-tēng, ūi tio̍h kái-tû siang-hong bō͘-e̍k chiòng-gāi ê hia̍p-tēng.