Chûn-chāi kap Sî-kan (Tek-gí: Sein und Zeit) sī Tek-kok tiat-ha̍k-ka Martin Heidegger tī 1927 nî chhut-pán ê chok-phín, tùi 20 sè-kí tiat-ha̍k chin ū éng-hióng.