Chū-iû hòng-jīm (Hoat-gí: laissez-faire) sī chi̍t khoán keng-chè-ha̍k lí-sióng, jīn-ûi chèng-hú mài chhap-sū su-jîn ê seng-lí. Che kap chèng-hú chú-tó siong-gia̍p oa̍h-tāng ê tiōng-siong-chú-gī tò-péng.