Cha-bó͘-kiáⁿ

Cha-bó͘-kiáⁿka-cho̍k lāi ê sêng-oân, iû pē-bú seⁿ ê cha-bó͘ kiáⁿ-jî.

Obama, Michelle kap in-ê 2 ūi cha-bó͘-kiáⁿ

Chheng-ho͘ pat-lâng ê cha-bó͘-kiáⁿ ē-tàng ēng chhian-kim (千金) ê iōng-hoat.

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái