Chai-chèng ia̍h chai-pôechhài-se, kóe-chí, hoe-chháu he̍k-chiá chhiū-bo̍k téng si̍t-bu̍t ê ióng-chhī. Chai-chèng ê khang-khòe kiò chò-sit ia̍h oân-gē.