Chhài-se sī chúi-hūn chē, ē-sái chia̍h ê si̍t-bu̍t, chhài-se thèng-hó kóng tio̍h-sī chheⁿ-chhài. Ngó͘-kok, kóe-chí m̄-sī chhài-se, m̄-koh ko͘-lūi, pō͘-hūn thang chú-chia̍h e kóe-chí ē-sái sǹg-sī chhài-se.

Kok-chióng ê chhài-se

Kok-chióng ê chhài-se siu-kái