?Chhang-thaû
Chhang-thaû-châng
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Plantae
Mn̂g: Magnoliophyta
Kong: Liliopsida
Bo̍k: Asparagales
Kho: Alliaceae
Sio̍k: Allium
Chéng: A. cepa
Ha̍k-miâ
Allium cepa
L.

Chhang-thâu tō-sī hôa-gí ê "洋蔥".

Chhâng-thâu (kiû-kin ê pō͘-hūn)

Liāu-lí-hoat

siu-kái

Chhang-thâu sī khiàn-phang ê châi-liāu, mā ē-tàng tòng-choè chheⁿ-chhài chhá lâi chia̍h. Chham ke-nn̄g, sán-bah lóng chin-hó chhú-lí. I mā ē-sái chòe salad, chhiat si lām khî-tha chheⁿ-chhài.

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Allium cepa