?Allium
Allium vineale
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Plantae
Mn̂g: Magnoliophyta
Kong: Liliopsida
Bo̍k: Asparagales
Kho: Alliaceae
A-kho: Allioideae
Cho̍k: Allieae
Sio̍k: Allium
L.
Chéng

Khoàⁿ loē-bûn

Allium

ChéngSiu-kái

Chéng chin chē, ē-kha chit kúi chióng te̍k-pia̍t ū keng-chè kè-ta̍t:

Tô͘Siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Category:Allium