?Káu-chàn-thah
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Plantae
Mn̂g: Magnoliophyta
Kong: Magnoliopsida
Bo̍k: Lamiales
Kho: Lamiaceae
Sio̍k: Ocimum
Chéng: O. basilicum
Ha̍k-miâ
Ocimum basilicum
L.

Káu-chàn-thah (Ocimum basilicum) sī 1-chióng phang-liāu si̍t-bu̍t.

Thài-kok kaú-chàn-thah (Ocimum sanctum = O. tenuiflorum) sī Thài-kok liāu-lí tiāⁿ-tiāⁿ iōng ê phang-liāu.