?Iân-sui
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Plantae
Mn̂g: Magnoliophyta
Kong: Magnoliopsida
Bo̍k: Apiales
Kho: Apiaceae
Sio̍k: Coriandrum
Chéng: C. sativum
Ha̍k-miâ
Coriandrum sativum
L.

Iân-sui (Ha̍k-miâ: Coriandrum sativum) sī 1-chóng chhaú-pún ê si̍t-bu̍t, kui châng lóng ē chia̍h. M̄-koh, it-poaⁿ ka-na iōng hio̍h-á kap chí chit 2-pō·-hūn choè phang-liāu.