Charlotte's Web (2006 nî tiān-iáⁿ)

Charlotte ê Ti-tu-bāng (Eng-gí: Charlotte's Web) sī 2006 nî tiān-iáⁿ.

Charlotte's Web
Kàm-tok Gary Winick
Chè-chok Jordan Kerner
Pian-kio̍k
Chú-ián
Phòe-ga̍k Danny Elfman
Liap-iáⁿ-su Seamus McGarvey
Chián-chip
Chè-chok
kong-si
Chhut-phìⁿ Paramount Pictures
Chiūⁿ-èng
  • 2006 nî 12 goe̍h 7 ji̍t(2006-12-07) (Australia)
  • 2006 nî 12 goe̍h 15 ji̍t(2006-12-15) (United States)
Phìⁿ-tn̂g 97 hūn
Kok-ka United States
Gí-giân Eng-gí
Ū-sǹg $85 million[1]
Phiò-pâng $150 million

Chham-khóSiu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái