Cheb Koān (Okres Cheb) sī Czech ê chi̍t ê koān (okres).

Cheb Koān
Okres Cheb
—  Koān  —
Cheb Koān ê hêng-chèng hoān-ûi ê uī-tì
Cheb Koān ê hêng-chèng hoān-ûi ê uī-tì
Cheb Koān ê hêng-chèng hoān-ûi
Kok-ka  Czech
Siú-hú Cheb
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 96,327 lâng


Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Czech tē-lí ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.