Hòa-ha̍k-sek

(Tùi Chemical formula choán--lâi)

Hòa-ha̍k-sek (Hàn-jī: 化學式; Eng-bûn: Chemical formula) sī the̍h-lâi piáu-sī hòa-ha̍p-bu̍t ê hong-sek.