Cheng-khì ki-koan

Cheng-khì ki-koan[1] (Eng-gí: steam engine) ē-tàng lī-ēng cheng-khì chhut-la̍t chò kî-hâi kang (mechanical work) ê jia̍t-ki-koan (heat engine).

Chham-khóSiu-kái

  1. Lîm Bō͘-seng (1934 nî 1 goe̍h). "Sin Tâi-oân-ōe ê Tîn-lia̍t-koán". Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò.