Cheng-khì, ū-sî kóng hóe-ian[1], phó͘-thong ê ì-sù sī khì-thé ê chúi-cheng-khì kiam khòaⁿ-ē-tio̍h ê chúi-tih ian-bū ia̍h khong-khì ka-chit (aerosol).

Chham-chiàu siu-kái

  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931–1932). "火煙". 臺日大辭典 Tai-Nichi Dai Jiten [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián]. OCLC 25747241.