Chúi-cheng-khì[4](tsuí-ian) sī chúi ê khì-thé siòng. Che sī chúi tī chúi-khoan (hydrosphere) tang-tiong ê chi̍t khóan chōng-thài. Chúi-cheng-khì thang keng-kòe e̍k-thài chúi ê cheng-hoat ia̍h chúi-kún, koh ū tùi peng seng-hoa sán-seng.

Water vapor (H2O)

Invisible water vapor condenses to form
visible clouds of liquid rain droplets
Liquid state Water
Solid state Ice
Properties[1]
Molecular formula H2O
Molar mass 18.01528(33) g/mol
Melting point 0.00 °C (273.15 K)[2]
Boiling point 99.98 °C (373.13 K)[2]
specific gas constant 461.5 J/(kg·K)
Heat of vaporization 2.27 MJ/kg
Heat capacity at 300 K 1.864 kJ/(kg·K)[3]

Chham-chiàu siu-kái

  1. (Lide 1992)
  2. 2.0 2.1 Vienna Standard Mean Ocean Water (VSMOW), used for calibration, melts at 273.1500089(10) K (0.000089(10) °C) and boils at 373.1339 K (99.9839 °C)
  3. "Water Vapor – Specific Heat". May 15, 2012 khòaⁿ--ê. 
  4. Ogawa Naoyosi, pian. (1931–1932). "水蒸氣". 臺日大辭典 Tai-Nichi Dai Jiten [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián]. OCLC 25747241.