Chúi-cheng-khì

Chúi-cheng-khì[1]chúi ê khì-thé siòng. Che sī chúi tī chúi-khoan (hydrosphere) tang-tiong ê chi̍t khóan chōng-thài. Chúi-cheng-khì thang keng-kòe e̍k-thài chúi ê cheng-hoat ia̍h chúi-kún, koh ū tùi peng seng-hoa sán-seng.

Chham-chiàuSiu-kái

  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "水蒸氣". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián] (ēng Ji̍t-pún-gí).