Chhī-gōa

Chhī-gōa (kau-khu) sī siâⁿ-chhī gōa-ûi ê ke-chhī, kau-gōa, he̍k-chiá sī hū-kīn pa̍t-ê chū-lo̍h.

Pak Bí-chiu-sek ê chhī-gōa lîn-lín (suburban neighborhood).

Siong-koan修改