Chham-chiàu

Chham-chiàu (Eng-gí: reference) sī chē hāng mi̍h-kiāⁿ chi kan ê koan-liân, kî-tiong chi̍t hāng mi̍h kí--kòe, he̍k-chiá sī liân--kòe lēng-gōa chi̍t hāng mi̍h. Che chêng-hêng thang kóng thâu-chêng hit hāng chham-chiàu liáu āu-piah hit hāng; siū chham-chiàu ê āu-piah hāng tī giân-gí-ha̍k sī kiò chò chêng hāng ê chham-chiàu-mi̍h (referent).

Chham-chiàuSiu-kái

  • "Reference". Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2017-07-26 khòaⁿ--ê. 

Siong-koanSiu-kái