Chheⁿ-mê ia̍h chhiⁿ-mî sī chí seng-lí iah sim-lí chhut būn-tê tì-sú sit-khì sī-kak, khoàⁿ bô mi̍h-kiāⁿ ê chōng-hóng.

Chheⁿ-mê ê cha-bó͘-gín-á, John Everett Millais, 1856.


Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Chheⁿ-mê