Koan-hē lâng sū-gia̍p thàn-chîⁿ ê "seng-lí", chhiáⁿ khòaⁿ siong-gia̍p, kò͘-kheh kap lī-sûn téng bûn-chiong.

Seng-lí-ha̍k (Eng-gí: physiology) sī tùi sèⁿ-miā hē-thóng it-poaⁿ kong-lêng ê kho-ha̍k gián-kiù. I sǹg sī seng-bu̍t-ha̍k ê hun-iá, chhú-lí ê tùi-siòng pau-koat kò-thé, khì-koan hē-thóng, khì-koan, sè-pau, seng-bu̍t hun-chú téng chân-kip. Chiàu bô kâng chéng-lūi kap kò͘-chō, seng-lí-ha̍k koh ē-tàng hun tōng-bu̍t seng-lí-ha̍k, si̍t-bu̍t seng-lí-ha̍k, sè-pau seng-lí-ha̍k, bî-seng-bu̍t seng-lí-ha̍k téng khoán.