Chheh-phôe sī pó-hò͘-sèng ê om-khàm-mi̍h, kap chheh ê chóa-ia̍h tàu chò-hóe. Siōng phó͘-thong ê hun-pia̍t sī ngē-phôe kap chóa-phôe nn̄g khoán