Chheⁿ-thoân

(Tùi Chhiⁿ-thôan choán--lâi)

Chheⁿ-thoân (星團), he̍k-chiá tha̍k chhiⁿ-thoân, sī chi̍t-kóa iû tāng-le̍k só͘ khiú chò-hóe ê chheⁿ. Sò͘-liōng it-poaⁿ lóng chhiau-koè 10 lia̍p, ū-ê ū kàu pah-bān gōa lia̍p.

M92 chheⁿ-thoân

Nā-sī kúi cha̍p lia̍p kàu kúi chheng lia̍p ê kiò-chò sòaⁿ-khui chheⁿ-thoân. Sòaⁿ-khui chheⁿ-thoân chú-iàu tī gîn-hô-bīn. Kúi bān lia̍p kàu kúi pah-bān lia̍p ê chheⁿ-thoân sī kiû-chōng chheⁿ-thoân, hun-pò͘ tī pôaⁿ-bīn gōa.

Siong-koan bûn-chiuⁿ siu-kái