Chhut-ji̍t (出日) he̍k-chiá ji̍t-chhut (日出) sī ji̍t-thâu ùi tang-hong ê tē-pêng-bīn ûn-ûn-á seng-khí ê kéng-siōng.

Gio̍k-san ê chhut-ji̍t