Rashidun Khalifah-kok

(Tùi Chiàⁿ Khalifah-kok choán--lâi)

Rashidun Khalifah-kok (A-lá-pek-gí: خلافة ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻭﻥ‎ Khilāfat al-Rāshidūn) sī kóng Islam le̍k-sú siōng thâu 4 ūi Khalifah só͘ léng-tō ê sî-tāi, tùi 632 nî Muhammad kòe-sin khai-sí, it-ti̍t kàu Ali sí--khì ûi-chí.

654 nî chó-iū ê chi-phòe hoān-ûi.

Rashidun sī ū "chiàⁿ-tō" ê ì-sù.

Khí-goân Siu-kái

Muhammad tī 632 nî kòe-sin liáu-āu, Medina ê Ansar khai-sí cheng-lūn siáng sī kè-sêng-chiá. Umar kap Abu Ubaidah ibn al-Jarrah chi-chhî Abu Bakr; Ansar siā-lí kap Quraysh cho̍k mā tòe-āu. Che khak-tēng liáu Abu Bakr chiap chò thâu chi̍t tāi Khalīfatu Rasūli l-Lāh, ia̍h chiō sī "Sîn ê Sù-chiá ê Kè-sêng-chiá", mā hō chò Khalifah.

Wi fi