Chiáu-sū

Phêⁿ-ô͘ ê chi̍t tè tó-sū


Chiáu-sū(鳥嶼) sī tī Phêⁿ-ô͘ Kûn-tó ê chi̍t tè tó-sū,hêng-chèng-khu sī sio̍k Phêⁿ-ô͘-koān Pe̍h-soa-hiong Chiáu-sū-chhoan.

Chiáu-sū
Chiáu-sū is located in Tâi-oân
Chiáu-sū
Chiáu-sū
Tē-lí
Tē-tiám Tang A-chiu
Kûn-tó Phêⁿ-ô͘ Kûn-tó
Lîn-kīn tsuí-i̍k Tâi-ôan Hái-kiap
Hîng-tsìng
Kî-thañ tsu-liāu
Lîn-kàu thóng-kè
Hu-ka tsū-sìn
Chiáu-sū Bé-thâu


23°39′39.90″N 119°39′38.50″E / 23.6610833°N 119.6606944°E / 23.6610833; 119.6606944