Chiâⁿ-chân hóe-soaⁿ

Chiâⁿ-chân hóe-soaⁿ (Eng-gí: stratovolcano) sī chi̍t kúi-a chân ngē-hòa ê iûⁿ-gâm kap kî-tha hóe-soaⁿ phùn-chhut bu̍t chiâⁿ-sêng ê îⁿ-chiam khoán hóe-soaⁿ.