Iûⁿ-gâm sī iûⁿ--khì ê chio̍h-thâu, hóe-soaⁿ po̍k-hoat sî ê phùⁿ-chhut-bu̍t.

Bí-kok Hawaii iûⁿ-gâm ê 10-metre-koân (33 ft) iûⁿ-gâm phùn-choân
1984-nî teh Peng-tó Krafka ê chi̍t-piàn lia̍t-kok phùn-hoat kî-kan ê iûⁿ-gâm-liû

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái