Chiā Chèng-phêng (Hàn-jī: 謝政鵬) sī Tâi-oân ê the-ní-suh soán-chhiú. Tī 2008 nî ê Australia Kong-khai-sài (Australian Open) kap Iûⁿ Chong-hoâ chò-hoé the̍h tio̍h cha-po͘-gín-á siang-táⁿ (boys' doubles) koan-kun.

Goā-pō͘ liân-kiatSiu-kái