Chi̍t ê Tiong-kok (Hàn-gí: 一個中國) sī chi̍t khoán iú-koan Tâi-oân kap Tiong-kok koan-hē ê chèng-chhek. Chit chióng chèng-chhek ki-pún ê chú-tiuⁿ sī kóng "sè-kài taⁿ ū chi̍t-ê Tiong-kok".

It kò Tiong-kok Goân-che̍k siu-kái

Nā tùi Tiong-kok chèng-hú pún-sin ê It kò Tiong-kok Goân-che̍k lâi kóng, koh pau-koat "Tâi-oân sī Tiong-kok ê chi̍t pō͘-hūn". Put-koán sī kok-chè tōa-hūn sêng-jīm tāi-piáu Tiong-kok ê Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok chèng-hú, he̍k-chiá sī 1949 nî so͘-khai kàu Tâi-oân ê Tiong-hôa Bîn-kok chèng-hú, tōa pō͘-hūn sî-kî lóng chú-tiuⁿ chit khoán lí-liām.