Chio̍h-tēng-chng

Chio̍h-tēng-chng (石碇庄) sī tī 1920 nî kàu 1945 nî tiong-kan chûn-chāi ê Tâi-oân Ji̍t-pún sî-tāi hêng-chèng-khu, lē-sio̍k tī Tâi-pak-chiu Bûn-san-kūn; sī kin-á-ji̍t ê Sin-pak-chhī Chio̍h-tēng-khu.