Chiong Thiat-bîn

(Tùi Chiong Thih-bîn choán--lâi)

Chiong Thiat-bîn (鍾鐵民, 1941 nî 1 goe̍h 15 ji̍t - 2011 nî 8 goe̍h 22 ji̍t) sī Tâi-oân ê Kheh-ka chok-ka.

I sī Chiong Lí-hô ê hāu-seⁿ.

Liân-kiatSiu-kái