拍開主題選單
Chi̍t thah choá.

Chóa sī lī-ēng si̍t-bu̍t chhian-ûi chè-chō ê pêng-bīn hêng mi̍h-kiāⁿ, it-poaⁿ ēng-lâi su-siá, oē-tô͘, pau-chong, ia̍h sī ìn-soat. Lēng-goā, nā khah kóng-gī lâi kóng, ēng tōng-bu̍t ê phoê, ia̍h sī ēng ha̍p-sêng châi-chit só͘ chò ê choá hêng mi̍h mā sǹg chóa.