Choân-hi-lia̍p Siā-hoē-chú-gī Ūn-tōng

Choân-hi-lia̍p Siā-hoē-chú-gī Ūn-tōng (Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, ΠΑΣΟΚ/PASOK) sī Hi-lia̍p ê chú-iāu chèng-tóng chi it, mā sī in kok-hoē tē-it toā tóng-phài.

Chú-sek sī George Papandreou (2004 nî kàu taⁿ), i mā kiam Hi-lia̍p chóng-lí kap Siā-hoē-chú-gī Kok-chè ê chú-sek.