Christopher Nolan

Christopher Nolan (1970 nî 7 goe̍h 30 ji̍t chhut-sì) sī Liân-ha̍p Ông-kok chhut-sin ê tiān-iáⁿ tō-ián. I ê chok-phín ū Memento, Batman hē-lia̍t, The Prestige, Inception téng-téng. Iú-koan sim-lí-ha̍k ê chú-tê kap hui-soàⁿ-sèng ê sū-su̍t hong-sek sī i tiān-iáⁿ ê chú-iàu te̍k-sek.

Christopher Nolan, 2013