Chulalongkorn Tāi-ha̍k

Chulalongkorn Tāi-ha̍kThài-kok thâu chi̍t keng hiān-tāi kàu-io̍k tāi-ha̍k, 1917 nî kok-ông Rama 6-sè sî-kî chhòng-li̍p, miâ hō tùi Rama 5-sè Chulalongkorn.