CLAMP

(Tùi Clamp choán--lâi)

CLAMP (クランプ) sī Ji̍t-pún ê bàng-gah chhòng-chok thoân-thé. In tī 1980 nî-tāi cho͘-sêng, hiān-sî sêng-goân chú-iàu ū Ôkawa Nanase (大川七瀬), Mokona (もこな), Nekoi Tubaki (猫井椿), Igarasi Satuki (いがらし寒月).

Clamp at Anime Expo 2006.jpg