Colgate Tāi-ha̍k (Eng-bûn: Colgate University) sī Bí-kok New York ê chi̍t keng su-li̍p tāi-ha̍k.

Colgate Tāi-ha̍k ê hāu-hn̂g ê hong-kéng