Colombia peso

Colombia pesoColombia ê koaⁿ-hong hoè-pè, kì-jīn sī COP.