Congo francCongo Bîn-chú Kiōng-hô-kok ê koaⁿ-hong hoè-pè, kì-jīn sī CDF.

Congo franc
franc congolais
ISO 4217
Jī-bú tāi-bé CDF
Gia̍h-bīn
pó͘-chō͘ tan-ūi (khah sè)
 1/100 centime
Kì-hō FC
Gîn-phiò 1, 5, 10, 20, 50 centimes, 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 francs
Thóng-kè
Sú-iōng-chiá  Congo Bîn-chú Kiōng-hô-kok
Hoat-hêng
Tiong-iong
gîn-hâng
Congo Tiong-iong Gîn-hâng
 Bāng-chām www.bcc.cd
Phêng-kè
Thong-hòe phòng-tiòng 41.5%
 Chu-liāu [1]

Hoē-lu̍tSiu-kái

taⁿ ê CDF ê hoē-lu̍t
Google Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
Yahoo! Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
XE.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
OANDA: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
fxtop.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD

Chham-khóSiu-kái