Constantine 3-sè (So͘-kat-lân)

Constantine 3-sè (Constantine III; 971 nî997 nî) sī So͘-kat-lân ê kok-ông.

Constantine 3-sè
So͘-kat-lân ê Kok-ông
Constantine III (Alba).jpg
Constantine 3-sè
So͘-kat-lân ê Kok-ông
Chêng-jīm Kenneth 2-sè
Kè-jīm Kenneth 3-sè
Ông-sek Alpin Ông-ka
Chhut-sì 971 nî
Kòe-sin 997 nî