Corsica-gí (Corsu ia̍h Lingua Corsa) sī chi̍t khoán Romance gí-giân, tī Corsica kap Sardegna pak-pō͘ thong-hêng.

Corsica-gí ê hong-giân hun-khu.
Wikipedia
Wikipedia ū Corsica-gí ê pán-pún.